Tlumočení

  • Tlumočíme do více než 20 jazyků.
  • Zajistíme tlumočení kdekoliv v České republice.
  • Vybíráme pro vás z více než 180 profesionálních tlumočníků, včetně soudních.
  • Tlumočíme precizně a s úsměvem.

Kde nás najdete?

Praha, Olomouc, Prostějov, Přerov, Zlín, Teplice, Ostrava, Brno. Zajistíme překlad kdekoliv v České republice. Kontaktní údaje naleznete zde.

Typy tlumočení:

  • konsekutivní tlumočení
  • simultánní tlumočení
  • soudní tlumočení
  • telefonické tlumočení
  • tlumočení v zahraničí

Co je to konsekutivní tlumočení?

Konsekutivní, neboli následné tlumočení je převod ústního sdělení po částech. Řečník vysloví část svého proslovu, a poté se nechá prostor tlumočníkovi k převodu sdělení. Konsekutivní tlumočení nedoporučujeme pro mezinárodní konference či velké tiskové konference, kde se tlumočí do třech a více jazyků.

Co je simultánní tlumočení?

Při simultánním tlumočení je proslov překládán současně s přednášejícím. Tento druh tlumočení volíme pro konference, přednášky a prezentace, zpravidla s větším počtem účastníků.

Co je soudní tlumočení?

Soudní tlumočení provádí tlumočník zapsaný do seznamu znalců a tlumočníků, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Soudní tlumočení je vyžadováno při soudním jednání, u notáře nebo například na svatbě. Soudní tlumočník je nezávislý, dbá na přesnost tlumočeného projevu a musí se ujišťovat, že zákazník všemu rozumí.