Nově v našem portfoliu

Školení, semináře, tréninky a workshopy pro všechny, kdo si uvědomují, že žijí v období každodenních turbulencí a chtějí se naučit aktivně se změnám postavit.

Nehledejte nové zaměstnance, jednoduše udržte dobré lidi ve firmě

49 % nově nastupujících zaměstnanců opouští firmu v prvních 45 dnech s odůvodněním, že se v práci cítili zbyteční a nikdo se jim nevěnoval

77 % nováčků je rozhodnuto již ve zkušební době, že vás do 1 roku opustí, aniž byste o tom měli tušení

91 % nových kolegů naopak v organizaci zůstává, pokud je dobře nastaven proces adaptace

První dny v nové firmě jsou tou nejkřehčí dobou v kariéře každého člověka. Po nástupu zažívá zaměstnanec mnoho změn a dostává mnoho nových informací, které musí být schopen absorbovat. Musí si zvyknout na novou kulturu, nová pravidla (směrnice) a nové kolegy.

CÍL KURZU:

+ Pochopení činností pro pozitivně zvládnutý adaptační proces.
+ Porozumění smyslu adaptačního procesu pro úspěšné a rychlé zapracování nováčka do osobních úkolů i firemní kultury.
+ Získání znalostí jak naplánovat procesy s cílem v co nejkratším čase seznámit nového pracovníka s chodem organizace.
+ Na modelovém příkladu vytvoření osobního Onboarding manuálu standardů a vzorového uvítacího balíčku pro nováčky.

OBSAH KURZU:

+ cíle adaptačního procesu
+ oblasti adaptace
+ pracovní adaptace
+ sociální adaptace
+ celopodniková adatptace
+ útvarová adaptace
+ orientace na konkrétním pracovním místě
+ adaptace a firemní kultura
+ optimální adaptační proces
+ fáze procesu adaptace
+ buddy system
+ časový průběh adaptace
+ adaptační plán a jeho vyhodnocení
+ hodnotící pohovory s nováčky
+ vytvoření základního Onboarding uvítacího balíčku pro vaši firmu ( součást standard školení)

Rozsah kurzu: 1 den / 6 VH

Cena kurzu: 2 490 Kč 
Vezměte s sebou kolegu a získejte bonusovou cenu 4 000 Kč pro dva účastníky!
Datum: PŘIPRAVUJEME NOVÁ ŠKOLENÍ PRO ROK 2017/2018
(coffee break zajištěn)
Místo: Olomouc, U Stadionu 10

Jsem HR controlling, seznámíme se?

Aneb, pokud chcete být opravdovým partnerem managementu firmy, musíte mluvit řečí jejich kmene… tedy řečí čísel.

Stále více jsou personalisté konfrontování s dotazy jako: Jak vysokou máme fluktuaci / retenci / nemocnost? Jaká je návratnost investice do tohoto typu vzdělávání? Jaký je procentní nárůst odměňování na jednoho zaměstnance za minulý rok? Za jak dlouho se nám vrátí investice do nákupu HR software?

CÍL KURZU:

+ Najdete odpovědi na otázku, proč je nutné přejít i v HR od reportingu ke strategické analýze dat
+ Pochopíte, že než se pustíte do studia Big Dat, je lépe začít interními analýzami
+ Porozumíte smyslu HR reportingu
+ Naučíte se 10 základních metrik a vzorců pro výpočty v personalistice
+ Naučíte se převádět vybraná personální “kvalitativní” data do čísel
+ Poznáte pravou užitečnost Excelu a naučíte se zpracování data do grafický výstupů pro vaše vedení
+ Poznáte on-line nástroje pro analýzy

OBSAH KURZU:

+ Vysvětlení pojmů – reporting, analýza dat, big data
+ Význam a cíle personálního controllingu
+ Nástroje personálního controlling
+ Operativní reporting
+ Pokročilý reporting
+ Strategická a prediktivní analýza dat
+ Význam personálních standardů
+ Personální ukazatele a jejich konstrukce
+ Typy a volba personálních ukazatelů
+ Hodnocení výsledků a efektivity personálních procesů
+ Personální manuál organizace atd.
+ Užitečné metriky a vzorce v personalistice
+ Práce v Excel
+ Prezentace výsledků – tzv. Dashboardy,
+ grafy, infografika

Rozsah kurzu: 1 den / 6 VH

Cena kurzu: 2 490 Kč
Vezměte s sebou kolegu a získejte bonusovou cenu 4 000 Kč pro dva účastníky!
Datum: PŘIPRAVUJEME NOVÁ ŠKOLENÍ PRO ROK 2017/2018
(coffee break zajištěn)
Místo: Olomouc, U Stadionu 10

Kdo je váš lektor?

MGR. IVANA OLIVOVÁ

14 let zkušeností v managementu obchodu (DHL Czech Republic, Gebrüder Weiss, Educatoria Institut).
11 let zkušeností v oblasti Human Recources ve výrobních a obchodních společnostech do 500 zaměstnanců (Advantage Consulting, Italflexo, ARS AQUA).
Více jak 10 let zkušeností s lektorskou činností a poradenstvím v oblasti motivace lidí, zvyšování efektivity a výkonnosti zaměstnanců a snižování nákladů.
8 let zkušeností na pozici hodnotitele projektů ESF OPLZZ, OPLZ s ratingem A+.

Lektorka na otázku, proč navštívit její kurzy, odpovídá:

– Neradím na základě naučeného nebo přečteného, předáváme mnohaleté zkušenosti
– Neučím. Pomáhám ukotvit co intuitivně dávno víte
– Sázím na selský rozum – žádná teorie nevynahradí zkušenost na vlastní kůži v modelových situacích
– Sázím na maximální zjednodušení složitých metod
– Podporuji hledání vlastní cesty bez unifikovaného využívání jediné platné teorie
– Společnou diskusí provázím hledáním nových způsobů, které budou šité na míru vám
– Věřím na společné sdílení zkušeností a dobré praxe účastníků v kurzu
– Cílím je maximální užitečnost a přenesení nových dovedností do vaší praxe

Mgr. Ivana Olivová
Pod kaštany 22 , 616 00 Brno
+420 604 484 326
olivova@viaoliva.cz
www.viaoliva.cz