Překlady

 • Překládáme do více než 30 jazyků.
 • Zajistíme překlad kdekoliv v České republice.
 • Vybíráme pro vás z více než 370 profesionálních překladatelů, včetně soudních.
 • Překládáme rychle a precizně.

Kde nás najdete?

Praha, Olomouc, Prostějov, Přerov, Zlín, Teplice, Ostrava, Brno. Zajistíme překlad kdekoliv v České republice. Kontaktní údaje naleznete zde.

Za jak dlouho překlad obdržím?

Překlady vyhotovujeme do tří pracovních dnů od zadání. Pokud na překlad spěcháte, vyhotovíme vám ho do 24 hodin. Termín dodání rozsáhlejších překladů stanovíme po dohodě s klientem.

Překlady z / do jazyků:

Skupina A: angličtina, němčina
Skupina B: francouzština, italština, španělština, polština, slovenština, ruština
Skupina C: bulharština, chorvatšina, slovinština, latina, portugalština, maďarština, rumunština, ukrajinština, řečtina, makedonština, nizozemština (holandština)
Skupina D: arabština, čínština, japonština, turečtina, finština, švédština

Skupina A:

 • Běžný překlad: cena bez DPH 315,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 381,- Kč)
 • Odborný překlad: cena bez DPH 350,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 424,- Kč)

Skupina B:

 • Běžný překlad: cena bez DPH 415,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 484,- Kč)
 • Odborný překlad: cena bez DPH 450,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 545,- Kč)

Skupina C:

 • Běžný překlad: cena bez DPH 499,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 604,- Kč)
 • Odborný překlad: cena bez DPH 550,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 666,- Kč)
Skupina D:
 •  cena bez DPH od 690 + 21% DPH (cena vč. DPH od 835,- Kč)

Co je to odborný překlad? Objednávky, smlouvy, výroční zprávy, prezentace, odborné články.

Další jazyky na základě individuální domluvy a kalkulace. Ceny překladů jsou uvedeny vždy za 1 normostranu (=1800 úhozů včetně mezer) textu v cílovém jazyce. Uvedená cena platí pro překlad provedený nejdříve do 3 pracovních dnů. Přibližná rychlost překladu je 5 normostran denně. V případě spěšného překladu (do dvou pracovních dnů) je nutno připočítat přirážku ve výši 50 %. V případě expresního překladu (do následujícího pracovního dne) je nutno připočítat přirážku ve výši 100 %. Při větším rozsahu překládaného textu je možná individuální množstevní sleva!

Všechny překlady nabízíme rovněž včetně korektury rodilým mluvčím, a to za zvýhodněných podmínek. Stejně jako naši překladatelé, i korektoři jsou vázáni slibem mlčenlivosti o informacích, se kterými se při práci na textech setkávají. Jazykové korektury textů rodilým mluvčím se zcela jistě vyplatí tam, kde cílovou skupinou, která se s překladem dostane do kontaktu, jsou rovněž rodilí mluvčí daného jazyka. Rodilý mluvčí zná nejen dokonale jazyk v jeho idiomatické vrstvě (kvalifikované použití idiomů dokáže významně pozvednout úroveň sice korektního, avšak poněkud nudného textu), ale zná i kulturní specifika. Vždy je třeba zvážit, zda se přidaná hodnota korektury rodilým mluvčím vrátí. Texty určené „do celého světa”, jako jsou informační a propagační materiály, tiskové zprávy, webové stránky, manuály, jídelní lístky, výroční zprávy a firemní časopisy si korekturu zaslouží.

Skupina A:

 • Běžný překlad: cena bez DPH 445,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 539,- Kč)
 • Odborný překlad: cena bez DPH 480,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 581,- Kč)

Skupina B:

 • Běžný překlad: cena bez DPH 545,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 659,- Kč)
 • Odborný překlad: cena bez DPH 580,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 702,- Kč)

Další jazyky na základě individuální domluvy a kalkulace. Ceny překladů jsou uvedeny vždy za 1 normostranu (=1800 úhozů včetně mezer) textu v cílovém jazyce. V ceně je započtena korektura přeloženého textu. Uvedená cena platí pro překlad provedený nejdříve do 3 pracovních dnů. Přibližná rychlost překladu je 5 normostran denně. V případě expresního překladu je nutno připočítat přirážku ve výši 100 %. Při větším rozsahu překládaného textu je možná individuální množstevní sleva!

Skupina A: cena bez DPH 410,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 496,- Kč)
Skupina B: cena bez DPH 550,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 666,- Kč)
Skupina C: cena bez DPH od 650,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH  od 787,- Kč)
Skupina D: cena bez DPH od 900,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH od 1089,- Kč)

Cena soudně ověřeného překladu je počítána na základě prostého počtu stran, pokud nepřesáhne 1800 úhozů na straně. Pokud bude objednavatel požadovat soudní překlad dokumentu, musí mít předem notářsky ověřenou kopii.

Co je to úřední překlad?
(nebo také překlad s kulatým razítkem, s razítkem soudního tlumočníka, soudně ověřený překlad apod.)
Soudně ověřený překlad se sestává z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka. Celý dokument je svázán červeno-modro-bílou stužkou a opatřen razítkem soudního překladatele.

Překládají se rodné listy, oddací listy, vysvědčení, diplomy, výpisy z trestního rejstříku, výpisy z obchodního rejstříku, plné moci, čestná prohlášení, notářské zápisy a další dokumenty.

Dokument, fyzicky poskytnutý k soudnímu překladu, se po překladu stává pevnou součástí složky soudního překladu a složka je spojena s tímto dokumentem notářským způsobem – pečetí. Tato složka se pro účely, pro které je vyžadována, odevzdává jako celek soudního překladu, překládaný dokument nelze ze složky bez jejího zneplatnění vyjmout či oddělit.

 Pokud tedy o původní překládaný dokument nechcete odevzdáním složky soudního překladu na příslušná místa nenávratně přijít (rodný list, vysvědčení, oddací list atd.) doporučujeme si ještě před objednáním soudního překladu opatřit notářsky ověřenou kopii, tu poskytnout k přeložení a originál si pečlivě uschovat!